HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ

Ứng viên gửi mẫu đơn dự tuyển qua email: nhansu@chanhphuongfilms.vn 

Cách ghi tiêu đề hồ sơ: “Vị trí dự Tuyển - Mã vị trí - Tên ứng viên

LƯU Ý

- Công ty cam kết bảo mật thông tin dự tuyển của ứng viên.

- Công ty sẽ liên hệ mời phỏng vấn bằng điện thoại hoặc email đối với hồ sơ đạt yêu cầu tuyển dụng.

- Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Thông tin liên hệ:

VP Công Ty TNHH Chánh Phương

69/1/15 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM

Attn: Phòng Hành Chánh – Nhân Sự

Tel: 08.6291 2179 

 
 
 
Copyright © 2011 Chanhphuongfilms.vn. All rights reserved
Điều Khoản & Điều kiện | Chính Sách bảo mật | Tuyển Dụng | Liên Hệ