CPF
LỊCH SỬ | TẦM NHÌN & SỨ MỆNH | PHƯƠNG CHÂM | LIÊN HỆ
 
 
 
TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

Trở thành Nhà sản xuất chương trình truyền thông hàng đầu thế giới và tạo ra một làn gió mới trong ngành công nghiệp điện ảnh tại Việt Nam.

Tạo ra những chương trình, sản phẩm & dịch vụ có chất lượng dựa vào nguồn nhân lực chuyên nghiệp được đào tạo từ các trường Điện ảnh nổi tiếng tại Việt Nam và Hoa Kỳ.

 
 
 
Copyright © 2011 Chanhphuongfilms.vn. All rights reserved
Điều Khoản & Điều kiện | Chính Sách bảo mật | Tuyển Dụng | Liên Hệ