CPF
LỊCH SỬ | TẦM NHÌN & SỨ MỆNH | PHƯƠNG CHÂM | LIÊN HỆ
 
 
 
PHƯƠNG CHÂM

Chất lượng 

:

Tạo ra những tác phẩm tốt nhất mà chúng tôi có thể làm được.

Sáng tạo 

:

Luôn tạo ra những tác phẩm mang tính tư duy và sáng tạo cao.

Tin cậy

:

Luôn trung thực, tôn trọng tổ chức và đối tác.

Hợp tác

:

Tất cả các doanh nghiệp đều là đối tác thân thuộc của chúng tôi.

 

 
 
 
Copyright © 2011 Chanhphuongfilms.vn. All rights reserved
Điều Khoản & Điều kiện | Chính Sách bảo mật | Tuyển Dụng | Liên Hệ