Lôi Báo - tác phẩm điển ảnh đánh dấu sự trở lại của đạo diễn Victor Vũ. Khởi chiếu toàn quốc từ ngày 22.12.2017